Zapri

Splošni pogoji poslovanja

1. SPLOŠNO

BLANET d.o.o. je gospodarska družba (ponudnik), ki se ukvarja z razvojem spletnih in mobilnih aplikacij in je hkrati lastnik spletne strani https://www.ignis112.si/. Uporabnik je oseba, ki izpolni prijavni obrazec na spletni strani https://www.ignis112.si/


2. VAROVANJE PODATKOV

Ponudnik se obvezuje poslovno varovati vse podatke, do katerih bo prišel pri svojem poslovnem sodelovanju, preko kontaktnega obrazca. Ponudnik se zavezuje, da pridobljene podatke ne bo posredoval tretjim osebam, razen ob izrecnem pisnem dovoljenju osebe, ki bi vnesla podatke. Ponudnik se zavezuje, da bo s pridobljenimi podatki ravnal v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-2)3. OBVEŠČANJE

Uporabnik z vnosom podatkov v spletni obrazec ponudniku dovoli pošiljanje informacij, obvestil in spletnih anketnih vprašalnikov oz. drugih komercialnih e-sporočil, ki so neposredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto uporabnika. Uporabnik se lahko od prejemanja komercialnih e-sporočil ponudnika, kadarkoli pisno odjavi.


4. SPREMEMBA POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe določil teh splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila uporabnika. Za datum spremembe teh splošnih pogojev se šteje objava na spletnih straneh naročnika. Ponudnik o spremembi splošnih pogojev obvesti naročnika in če naročnik v 15 dneh po objavi sprememb ne ugovarja, šteje, da soglaša s spremembami.

Splošni pogoji poslovanja so bili zapisani v Ljubljani, 10.09.2023 in veljajo do preklica.

Domov